ArchiefLaura Stoop - Kunstfilosofie


Ik geef cursussen bij de Vrije Academie. Voorjaar 2016 gaf ik de Collegereeks Art Deco in Museum het Valkhof in Nijmegen. Vanaf september 2016 en januari 2017 geef ik de Collegereeks Geschiedenis van de Westerse Filosofie. September 2016 start de reeks in Apeldoorn en Velp. Januari 2017 start deze in Deventer en Eindhoven.

Juni 2014 en 2015 workshops bij de ZomerExpo in het Gemeentemuseum Den Haag.

Denkstof Bij Denkstof Borrelt verzorgde ik op zondag 24 november 2013 een lezing en leidde ik het gesprek met de titel:

Wat is kunst?

Bestaat er zoiets als goede of slechte kunst? Wat is schoonheid? Maakt het uit of een kunstwerk een vervalsing is? Met Immanuel Kant in de hand kom ik tot nieuwe inzichten over de kunst van vroeger en van nu. Beeldende kunst, muziek, film en literatuur: onze denkbeelden geven inzicht in de cultuur anno 2013.

Na een korte inleiding gaan we samen in gesprek over het onderwerp. Afsluitend is er altijd een lekker glas wijn.

Zondag 24 november Oude Apotheek Houtmarkt Zutphen.
Inloop 14.30 uur aanvang 15.00 uur. Je moet je wel aanmelden.
Wil je erbij zijn stuur dan een mail naar info@denkstof.nl
Er is plek voor 25 gasten. Kosten: vrijwillige bijdrage naar draagkracht.

Naar aanleiding van Denkstof Borrelt

Fred Volmer: Over wat kunst is raak je niet gauw uitgepraat… 3 december 2013

Over wat kunst is raak je niet gauw uitgepraat. Dat bleek weer eens tijdens de bijeenkomst in de serie Denkstof Borrelt zondag 24 november jl. in de Oude Apotheek in Zutphen. Op uitnodiging van Joris van Ooijen waren die middag 25 kunstenaars en kunstliefhebbers naar deze mooie locatie aan de Zaadmarkt gekomen voor een ontmoeting met Laura Stoop, een jonge kunstfilosofe uit Nijmegen. Laura studeerde algemene cultuurwetenschappen met als specialisatie kunstfilosofie. Vanuit haar eigen praktijk verzorgt zij lezingen, cursussen en workshops.

Laura liet ons kijken en luisteren naar een aantal bekende en minder bekende voorbeelden uit de schilderkunst, literatuur, muziek en conceptuele kunst. Zij confronteerde de deelnemers met vragen als ‘Is dit mooi of lelijk?’, ‘Is dit kunst?’ en ‘Wanneer is iemand kunstenaar?’ Het werd al snel duidelijk, dat de meningen hierover nogal verdeeld zijn. De levendige uitwisseling die daarop volgde, en waarbij vrijwel alle deelnemers zich lieten horen, valt niet gemakkelijk samen te vatten. Het was leuk om te ervaren hoe verschillend je over kunst kunt denken. Wanneer is iets mooi? Voor de één is dat een realistisch schilderij met een herkenbare voorstelling of als het om muziek gaat een harmonieuze compositie. Voor de ander een spannend object of een abstracte vorm. Voor de één telt de afbeelding of de vorm, voor de ander de kleuren of de structuur. De opvattingen staan vaak diametraal tegenover elkaar. We stelden met elkaar vast, dat smaak en appreciatie zich door de jaren heen aanpassen. De a-tonale muziek van Schönberg bijvoorbeeld werd begin vorige eeuw door vrijwel iedereen verguisd, terwijl er nu volop muziekliefhebbers zijn die er graag naar luisteren. Kunst hoeft niet alleen de zinnen te strelen, maar mag – neen, moet soms zelfs – uitdagen en provoceren, zo viel te horen. En wanneer is iets kunst? Het werd even stil toen één van de aanwezige kunstenaars opmerkte: “het is kunst omdat ik het maak”. Toen was het tijd voor het goede glas wijn, waarmee Denkstof Borrelt traditiegetrouw wordt besloten.

Tenslotte, de lezers van dit blog die meer zekerheid zoeken over de vraag wat kunst is, raad ik aan het introductiehoofdstuk te lezen van ‘Eeuwige schoonheid’, één van de bekende inleidingen tot de kunstgeschiedenis. De auteur, E.H. Gombrich, gelooft niet, dat er verkeerde redenen zijn waarom men van een beeldhouwwerk of schilderij kan houden. Een troostrijke gedachte.

Fred Volmer


College op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Actuele discussies in de kunsten: (post)modernisme, authenticiteit, (gender)identiteit en nature–nurture  / Current debates in the Arts: (post)modernism, authenticity, (gender) identity and nature versus nurture. Anish KapoorEngelstalige cursus voor tweede- tot vierdejaars hogeschoolstudenten van alle kunstdisciplines Programma: Deze cursus behandelt de theoretische en filosofische achtergronden van de hedendaagse kunsten. Er is gekozen voor een divers aanbod van invalshoeken uit de kunsttheorie en -filosofie. Zo krijgt de student een breed beeld van de actuele stand van zaken in het denken over kunst en cultuur. Postmodernisme en de gemondialiseerde consumentenmaatschappij zijn centrale begrippen.

Met behulp van invloedrijke hedendaagse en vroegere denkers, onderzoeken we hoe een filosofische blik ons kan helpen de kunstwereld beter te begrijpen. Hogeschool studentWe zullen daarbij tegengestelde meningen tegenkomen, waarbij we de argumentatie van de auteurs leren te bevragen. Vooronderstellingen die we onvermijdelijk op het spoor zullen komen, worden tijdens de lessen bediscussieerd.

Je rondt het programma af met het uitvoeren en presenteren van een klein kunstzinnig onderzoek. Hierin laat je zien hoe je (je eigen) kunst weet te plaatsen in de context van het geleerde.


Folder Studiedag Angst

Vrijdag 14 december 2012: Studiedag "Angst?" van Artez Studium Generale
Lezing en debat "Angst en het sublieme"
"ANGST?" vond plaats in Musis Sacrum, Velper Buitensingel 1 te Arnhem


In de avond: film Monster of Nix van Rosto A.D. in Focus Filmtheater Arnhem

Tijdschriftartikel

Sophie

In themanummer "Angst"  van het filosofische tijdschrift Soφie (nr. 6, 201 1) publiceerde ik dit artikelHier vindt u de andere bijdragen in dit nummer.

Cursus Romantiek

Bij Art-tics / PHoenix verzorgde ik de cursus Wat is romantiek: hoe werkt de romantiek nog door in de kunst en in ons leven in de eenentwintigste eeuw?


Wat is romantiek

Lezing Verlichting en Romantiek

Naar aanleiding van het thema van de maand van de Filosofie :"twee zielen"
op 27 april 2012 in particulier woon-zorgcentrum De Sterreschans
Sterreschans Nijmegen


Cursus Het Schone en het Sublieme

Het Schone en het Sublieme

Het Schone en het SubliemeCursus Wat is Kunst?Ark van Oost

Wat is kunst

Wat is kunst


Cursus Barok

Barok

Barok


Cursus Wat is Kunst? Art-tics

Wat is Kunst?

Laura Stoop
Waldeck Pyrmontsingel 49, 6521 BB Nijmegen
contact@laurastoop.nl / 06-41919595

Laura Stoop -
              Kunstfilosofie